Namlı Saraciye Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti. (“NS Reliable”) olarak web sitemizde kullanılan çerez (cookie) türleri, çerezlerin neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla bilgilendirmede bulunulmuştur.

İşbu Çerez Politikası’nda, web sitesinin ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sağlanması ve işlevsel bir çevrimiçi ortam sağlamak için kullanılan çerezler ziyaretçilere açıklanmıştır. Çerezler aracılığıyla kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir.

Çerez (Cookie) Nedir?
Çerezler; bir web sitesi ziyaret edildiğinde kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. Web sitesi ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile mümkün olmaktadır. Ziyaretçilerimiz çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçi çerezlerin silinmesini talep etme hakkına da sahiptir.

Siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?
Web sitemizde şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı da söz konusudur.

Çerez Türleri
Çerezler; hizmet ettiği amaca göre, verinin saklı tutulduğu süreye göre ve oluştukları kaynaklarına göre sınıflandırılabilmektedir.

AMAÇLARINA GÖRE ÇEREZLER

Çerezin kullanılma amacına göre yapılan bu sınıflandırmada kesin gerekli çerezler, tercih çerezleri, istatistik çerezleri ve pazarlama çerezleri bulunmaktadır.

Zorunlu Çerezler
Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz. Ayrıca zorunlu çerezler, web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özellikler için kullanılmaktadır. E-ticaret mağazalarında çevrimiçi alışveriş yapılırken alım satım işleminin sona erdirilebilmesi için kullanıcının tercih ettiği ögelerin bir sonraki adım için saklı tutulması gerekmektedir. E-ticaret sitelerinde ögelerin alışveriş sepetinde tutulmasına izin veren çerezler, kesin gerekli çerezlere örnek olarak sayılabilir. Zorunlu çerezler, genel olarak birinci taraf oturum çerezleridir. Bu çerezler için onay alınması gerekmese de çerezin neden kullanıldığı ve çerezin gerekliliği kullanıcıya açıklanmalıdır.

Fonksiyonel (İşlevsel) Çerezler
Fonksiyonel çerezler; kullanıcıların web sitesinde geçmiş kullanımlarındaki tercihlerinden (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, dil tercihi vb.) yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını, hatırlanmalarını ve web sitesine otomatik giriş yapmalarını sağlayan çerezlerdir. Bu sayede fonksiyonel çerezeler, web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanır.

Performans (İstatistik) Çerezleri
Performans çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim ve istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri; ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini, web sitesini nasıl kullandığını, ziyaret ettiği sayfaları, tıkladığı bağlantıları toplayan ve depolayan çerezlerdir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı; web sitesinin performansını geliştirmek ve web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.

Pazarlama Çerezleri
Pazarlama çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılır. Bu çerezlerin amacı; reklam verenlerin ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamlar sunmasını sağlamaktır. Sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.

Web sitesi kullanıcısının karşılaştığı reklamların istatistiksel verileri, pazarlama çerezleri yoluyla elde edilen veriler, diğer kuruluşlarla veya reklam verenlerle paylaşılabilir. Bunlar kalıcı olarak depolanabilen çerezlerdir.

DEPOLANMA SÜRELERİNE GÖRE ÇEREZLER

Çerezler, verinin elde tutulma süresine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezlerinin kalıcı çerezlerden farkı geçici, anlık veri bilgisi sağlamasıdır.

Oturum Çerezleri
Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek veriler sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.

Kalıcı Çerezler
Kalıcı çerezler, çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanım tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır. E-Gizlilik Direktifine göre kalıcı çerezlerin 12 aydan daha uzun sürmemesi gerekmektedir.

KAYNAKLARINA GÖRE ÇEREZLER

Çerezin hangi taraftan/kaynaktan cihaza yerleştiğine göre yapılan sınıflandırmadır.

Birinci Taraf Çerezleri
Adından da anlaşılacağı gibi, birinci taraf çerezleri doğrudan ziyaret edilen web sitesi tarafından cihaza yerleştirilmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri
Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret edilen web sitesi tarafından değil, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Çerezler ile İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?
Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca; çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Gizlilik ve Çerez Yönetimi
Web sitesini kullanan kullanıcılarımız için web sitesine girişlerinde kullanım kalitesini arttırmak, site kullanımını kolaylaştırarak kullanımdan alınan faydayı arttırmak ve web sitemizi geliştirip güvenlik açıkları ihtimalini önlemek gibi amaçlarla, kullanıcıların web sitesine girdiklerinde ziyaret ettikleri bölümlere ilişkin verileri kullanıcılarımızın yasal haklarını gözeterek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işliyoruz. Kullanıcılar; web sitesine giriş yaptıkları andan başlayarak, iletişim formunu kullanmaları da dahil web sitesinden ayrılmalarıyla son bulan süreçte, buraya kadar bahsedilen verilerin işlendiği konusunda bilgilendirildiklerini ve bu kapsamda NS Relieble tarafından gerçekleştirilecek veri işleme sürecine rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar, web sitelerinin çerezler aracılığıyla kişisel verilerini işlemesini/depolamasını engelleyebilirler. Ayrıca, daha önceden internet tarayıcısındaki çerezleri silebilmektedirler.

Farklı tarayıcılarda çerez kullanımının bırakabilirsiniz. Aşağıdaki tarayıcı isimlerinin üzerine tıklayarak detayları görebilirsiniz.

 

Kullanıcının Verilere Erişim Hakkı ve Talepleri
Kullanıcılar, KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamında kendilerine tanınan hak ve yetkiler çerçevesinde NS Reliable’ye başvurarak kendileriyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerecek şekilde, Dizdariye Mah. Aydın Sok. No:8/2 Büyükçekmece/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak web sitemizde kayıtlı kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine gönderebilirsiniz.